Затова ви молим да научите повече за отговорната консумация на konsumirai-otgovorno.bg и да се запознаете и да спазвате следните условия:

Ние сме членове и основатели на MEAS (Mature Enjoyment of Alcohol in Society) — организацията, стояща зад drinkaware.ie която насърчава отговорната употреба на алкохол, като в същото време се противопоставя на антисоциални практики на консумация. Като водещ доставчик на премиум алкохолни напитки, шампанско и вина, имаме важна роля за насърчаване на отговорна консумация на нашите продукти от страна на клиенти и потребители. Винаги се стремим да действаме по начин, който показва, че заслужаваме доверието и уважението на нашите акционери, без значение кои или къде са те.

Като дистрибутор на Ballantine's, Перно Рикар България напълно подкрепя обхвата на кодове, регулиращи търговията, продажбите, рекламата и спонсорството на алкохолни продукти. Нашият ангажимент към тези кодове гарантира, че всички наши действия са предприети, с цел насърчаване на отговорно потребление на нашите продукти на възрастната аудитория. Споделете съдържанието на тази страница само с лица над 18-годишна възраст и консумирайте Ballantine's с удоволствие и мярка.

Вижте истински истории от хората, които пазят символите на града и създават неговите знаци.