От 50 години Щурците са част от София и София е част от тях. Любимите им места са свързани с домовете им, а най-хубавото на града според тях е планината Витоша.

Сподели:

Вижте истински истории от хората, които пазят символите на града и създават неговите знаци.