Станко Попов е директор на телевизионна кула "Копитото" и гледа София от високо вече 17 години. За него планината е най-хубавото нещо, защото от горе нещата изглеждат по различен начин.

Сподели:

Вижте истински истории от хората, които пазят символите на града и създават неговите знаци.