Aктрисата Алиса Атанасова е гид в Free Sofia Tour, защото мислено пътува чрез комуникацията си с хора от целия свят. Обича да обръща гледната точка на хората за града, за да виждат "повече от хубавото". Според нея туристите се впечатляват, че София е зелена и чиста, символът на София е гледката към Витоша, а най-софийското е лекотата и свободата на това, че винаги можеш да излезеш, без дори да си правиш уговорка.

Сподели:

Вижте истински истории от хората, които пазят символите на града и създават неговите знаци.